ZAJĘCIA

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DZIECIĘCYM

JESTEM MAMĄ. PROJEKT NIEMOWLĘ – grupa wsparcia

MENTOR RODZINY/OPIEKUN RODZINY

DNI OTWARTE DLA MALUCHA I OPIEKUNA

ZABAWY PLASTYCZNE

JESTEŚMY EKO – ZAJĘCIA PLASTYCZNE

PROJEKT DWULATEK

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

MAŁE KREATURKI

ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK I BAŚNI

EDUPLĄSY

MALI ODKRYWCY

ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT

KĄCIK KULINARNY

Zajęcia są realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.