ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT

Zabawy ze sztuką.

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki oraz rozwijanie ich wrodzonej wrażliwości i kreatywności poprzez kontakt z dziełami sztuki. Na kolejnych zajęciach dzieci będą poznawały wybrane dzieła, kierunki w sztuce lub epoki historyczne. Tematy ułożone będą nie chronologicznie lecz, tak by odnaleźć w sztuce to co dzieciom bliskie i ciekawe (zwierzęta, rośliny, twarze, barwy, figury geometryczne, złudzenia optyczne itp).

Na zajęciach dzieci będą poznawać różnorodne techniki plastyczne i nauczą się prawidłowo posługiwać różnymi narzędziami. Zadania będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Przy okazji wykonywania prac plastycznych dzieci nie będą nie tylko rozwijać swoją pomysłowość i kreatywność, ale poprzez wykonywanie pracy plastycznej ćwiczyć sprawność manualną i motorykę rąk. Dodatkowym celem spotkań jest propagowanie czynnego i twórczego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i ich rodzin. (alternatywy dla komputera i telewizora).

Pragniemy zachęcić dzieci do kontynuowania zabawy w domu z rodzicami bądź rodzeństwem.