MALI ODKRYWCY

“Zabawa jest pracą dziecka” – bardzo ważne jest, by stwarzać dzieciom warunki do nieskrępowanej, spontanicznej aktywności, która rozwija mózg i buduje silny charakter dziecka.

Dzięki przygotowanemu otoczeniu i mądremu prowadzeniu dorosłych mamy szansę odkryć w dziecku jego pełny potencjał.

Zajęcia są prowadzone według zasad pedagogiki Marii Montessori z wykorzystaniem różnych pomocy rozwojowych. Spotkania dedykujemy dzieciom w wieku 1-3 lat.

W ramach utworzonych w sali kącików tematycznych dzieci będą miały możliwość nieograniczonej aktywności – eksploracji i doświadczania świata pod kierownictwem opiekuna, który uczył będzie jak korzystać z pomocy.

W sali utworzone zostaną kąciki tematyczne, w których znajdować się będzie materiał rozwojowy z różnych obszarów rozwoju dziecka:

 • kącik ćwiczeń życia praktycznego
 • kącik językowy
 • kącik sensoryczny (ćwiczenia koordynacji oko – ręka – mózg)
 • kącik plastyczny
 • kącik przyrodniczy
 • kącik wprawek matematycznych

a których tematyka i wyposażenie zgodne będzie z tzw. montessoriańskimi „fazami wrażliwymi” w rozwoju dzieci w wieku 1-3 a więc:

 • faza wrażliwa na język
 • faza wrażliwa na porządek
 • faza wrażliwa na doskonalenie zmysłów
 • faza wrażliwa na koordynacje ruchów
 • faza wrażliwa na małe przedmioty