PROJEKT DWULATEK

Adaptacyjne zajęcia dla dzieci z rodzicami, przygotowujące dzieci do nowej roli – przyszłego przedszkolaka.

Grupa przez kilka tygodni pracować będzie nad jednym tematem, o wyborze którego decydować będą rodzice i dzieci.

Podstawowe elementy programu zajęć to eksperymentowanie z różnymi materiałami (plastycznymi, naturalnymi), zabawy ruchowe, wycieczki tematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się komunikowania z innymi, bycia w grupie, poznają rytm pracy podobny do przedszkolnego. Rodzice, opiekunowie będą uczyć się tego, jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola. Jednocześnie aktywnie będą się włączać w proces tworzenia zajęć – decydowania o temacie zajęć i ich programie.   

Dorośli są zapraszani do aktywnego współtworzenia programu zajęć.

Zapraszamy dzieci w wieku od 20 m. do 3 roku życia.