MENTOR RODZINY

Mentor rodziny – opiekun rodziny , osoba wspierająca rodzinę w obszarach: kompetencji rodzicielskich, ekonomicznych, społecznych, zawodowych oraz zdrowotnych.

Mentoring to specyficzna forma świadczenia pomocy i wspierania rodzin w różnych sytuacjach społecznych, życiowych, bazująca na doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym.

Mentor, przekazując wsparcie rodzinie, sprawdzone sposoby działania, wspiera w dążeniu do zdobycia umiejętności rodzicielskich i wiedzy potrzebnej do samodzielnego wychowywania dzieci, w taki sposób, aby rodzice czuli wsparcie, pomoc, zainteresowanie, jednocześnie nie tracąc swojej autonomii i samodzielności, czy poczucia odpowiedzialności za siebie.

Mentor rodziny aktywnie bierze udziału w życiu rodzin poprzez regularne kontakty, udzielanie porad, nauki różnych umiejętności, dzielenia się doświadczeniem życiowym, motywowania, wspierania i wyrażania opinii. Taki mentoring może być szeroko stosowany, jako niezależna i nowa forma pomocy w realizowaniu celi nakierowanych na pracę z rodzinami.

Mentorem zostaje osoba, która posiada szczególne umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w indywidualnej współpracy z rodzinami, potrafi motywować innych do nauki i do zmiany dotychczasowych zachowań, które nie są efektywne.

Mentor morze realizować wiele funkcji w życiu rodziny, a do podstawowych zadań można zaliczyć:

•branie aktywnego udziału w życiu rodzin przychodzących do Klubu Mam i Tatusiów na Bielanach,

•oferowanie regularnych kontaktów,

•wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności,

•przedstawienie bogatej oferty wsparcia przez inne organizacje w środowisku lokalnym,

•dzielenie się swoim doświadczeniem życiowym,

•motywowanie rodzin do działania,

•włączanie rodzin w aktywności na rzecz miasta i gminy,

•udzielanie wsparcia i opinii,

•ścisła współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,

•osobiste zainteresowanie podopiecznym.

Główną funkcją dobrego mentora jest stworzenie pozytywnego związku z rodzinami, pomoc w rozwoju różnych, nowych umiejętności, oraz współdziałania rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Do zadań mentora należy zachęcenie podopiecznego do:

•słuchania,

•dzielenia się pomysłami i myślami,

•motywowania,

•konfrontowania doświadczeń i decyzji przez samoocenę,

•rozważania z różnych perspektyw sytuacji wpływających na życie rodziny,

•brania odpowiedzialności za rozwój rodziny, za podejmowane decyzje, zdobywania wielu pozytywnych doświadczeń.

SPOTKANIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU: mamybielanskie@gmail.com