Bez kategorii

WSPARCIE RODZICÓW I NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA III edycja 2023

Spotkania dla nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Uczestnictwo dziecka w zajęciach będzie rozwijać  zdolności radzenia sobie  z problemami dnia codziennego, związanymi z zachowaniem, emocjami, kontaktami społecznymi oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. 

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznawanie innych osób, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach. 

Młodzież uczestnicząca w projekcie zostaną otoczeni opieką naszych specjalistek w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Spotkania odbywają się:

pażdziernik 2023

3, 10, 17, 24, 31 – wtorki, w godzinach 16.00-19.00

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych  ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie  moderowana przez osobę prowadzącą.

Zapisy: mamybielanskie@gmail.com

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Zapisy tylko mailowo: mamybielanskie@gmail.com z dopiskiem KONSULTACJE ZA

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat to konsultacje dla tych rodziców i nastolatków, którzy biorą udział w/w projekcie.

ZAPISY: mamybielanskie@gmail.com

PROWADZĄCE O SOBIE:

Ewa Bagińska, żona, mama osób neuroatypowych i neurotypowych: 2 nastolatek, 1 młodego dorosłego. Jest trenerem grup wsparcia dla rodziców, realizatorem programu Szkoła dla Rodziców, psychologiem, terapeutą TSR, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Od 6 lat prowadzi grupy, warsztaty dla rodziców. Pracuje też indywidualnie z rodzicami prowadząc treningi umiejętności rodzicielskich.

Agnieszka Dąbrowska: absolwentka Pedagogiki,  Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą i terapii pedagogicznej. Odbyła dwuletni staż w Fundacji Synapsis. Od 10 lat pracuje jako dyrektor w niepublicznych placówkach edukacyjnych. Uśmiech na twarzy dzieci nadaje sens jej pracy i motywuje do dalszego rozwoju. Jest mamą dwóch synów. W wolnym czasie lubi podróżować, czytać książki i chodzić na spacery z psem.

Projekt współfinansowany ze środków m.st Warszawy.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje dzięki składkom uczestników naszych spotkań. W związku z tym uczestników projektu Wsparcie rodziców i nastolatków z Zespołem Aspergera III edycja 2023, prosimy o uiszczenie jednorazowej składki na cele statutowe w wysokości 100 zł – od uczestniczącej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content